Varför stenhus?

Underhållsfritt

Vackra, putsade fasader är något helt naturligt på ett hus av sten. Lättbetongen är en utmärkt putsbärare – här behövs inga mellanskikt eller komplicerade konstruktioner för att få en klassisk putsad fasad. Det innebär att du som ägare inte behöver fundera över underhåll av fasaden de närmaste 25 åren.

Kostnadseffektivt

Med stora materialinköp direkt från fabrik kan vi hålla nere våra inköpskostnader, detta leder i slutändan till ett bättre pris till er som kund.

Brandsäkert material

Lättbetongen är tillverkad av vatten, sand, cement och kalk vilket gör att den inte kan brinna.

Välbeprövat system

Lättbetongen är från början en svensk uppfinning. Det är ett välbeprövat byggnadssystem som har används länge. Den är på frammarsch då fler och fler upptäckt fördelarna med lättbetong.

Energisnålt

Lättbetongen har fantastiska egenskaper vad gäller isolerförmåga. Det är ett trögt material vilket gör att den håller värmen ute på sommaren och kylan ute på vintern. I kombination med golvvärme och FTX-ventilation får man mycket låga energikostnader.

Lång livslängd

Ett gediget stenhus ger en lång livslängd som står emot väder och vind, generation efter generation.